Voortijdig schoolverlaten

Literatuur & onderzoek

Onlangs toegevoegd

Geen items gevonden met de huidige filters

Meest gedownloade bestanden

 • pdf
  Jongeren aan Zet + download
 • pdf
  Relatie multiproblematiek en vsv + download
 • pdf
  MDT - Brief Tweede Kamer 24-03-2021 + download
 • pdf
  MDT - MDT voor de Toekomst + download
 • pdf
  MDT – Verkenning van een meer verplichte variant + download
 • pdf
  Analyse maatregelen voortijdig schoolverlaten 2021-2024 - augustus 2021, OCW + download
 • pdf
  Nieuwe Kansen voor mbo-jongeren. Casestudies van vervangende programma's + download
 • pdf
  Rapport Samenhang tussen problemen en de kans op vsv + download
 • pdf
  Voortijdig_Schoolverlaten_Voorkomen + download
 • pdf
  Uitval zonder diploma ROA 2018 + download
 • pdf
  Uitval zonder diploma ROA 2019 + download
 • pdf
  Uitval zonder diploma ROA 2020 + download
 • pdf
  Uitval zonder diploma ROA 2021 + download
 • pdf
  Meta-analyse investeren in kwetsbare jongeren - LPBL in opdracht van SZW en OCW, januari 2023 + download
 • pdf
  Analyse 16- en 17-jarigen jongeren die zonder startkwalificatie stoppen met de opleiding - Ingrado, januari 2023 + download
 • pdf
  Notitie verzuim 18+ - Ingrado, februari 2023 + download
 • pdf
  Eindrapport: De overstap van vso naar mbo, hoe kan de overstap worden versoepeld. + download
 • pdf
  Oplegger eindrapport 'De Overstap van vso naar mbo' + download
 • pdf
  Grip op geoorloofd verzuim - Samenwerkingsverband vo Zuid-Kennemerland + download
 • pdf
  Eindrapport uitvoeringstoets wetsvoorstel Van school naar duurzaam werk - VNG, december 2023 + download
 • pdf
  Eindrapportage Als je voortijdig school verlaat - Stichting Alexander, 2024 + download
 • pdf
  Onbegrensde samenwerking van school naar duurzaam werk + download
 • pdf
  Onderzoek Kenmerken van effectieve interventies voor jongeren buiten onderwijs en/of arbeidsmarkt - Universiteit Tilburg + download
 • pdf
  Rapport Geoorloofd verzuim in het mbo + download
 • pdf
  Manifest Doorstroompunt + download

AAankomende evenementen

+ meer evenementen