Voortijdig schoolverlaten

Sturen & verantwoorden

Onlangs toegevoegd

Geen items gevonden met de huidige filters

Meest gedownloade bestanden

 • pdf
  Analyse maatregelen voortijdig schoolverlaten 2021-2024 - augustus 2021, OCW + download
 • pdf
  Brief van minister Van Engelshoven aan de Tweede Kamer - OCW, maart 2020 + download
 • pdf
  Infographic bij vsv-cijfers 2020 - OCW, maart 2020 + download
 • pdf
  Brief aan de Tweede Kamer over de voortgang voortijdig schoolverlaten - Ministerie van OCW, 12 februari 2021 + download
 • pdf
  Visie RMC tot 27 jaar - Ingrado, december 2021 + download
 • pdf
  Brandbrief mentale gezondheid jongeren - Ingrado, maart 2022 + download
 • pdf
  Jaarverslag Purmerend leerplicht en aanpak VSV + download
 • pdf
  Jaarverslag Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland 2018-2019 + download
 • pdf
  Cijferbijlage bij jaarverslag RBL Holland Rijnland 2018-2019 + download
 • pdf
  Infographic beleidsdoelstellingen RBL Holland Rijnland 2016-2019 + download
 • pdf
  Evaluatie ESB-regeling - Regioplan, augustus 2022 + download
 • pdf
  Presentatie webinar aanvalsplan voortijdig schoolverlaten - OCW, juni 2023 + download
 • pdf
  Visie het Doorstroompunt (RMC) tot 27 jaar + download

AAankomende evenementen

+ meer evenementen