Jongeren 16-27

Praktijk & instrumenten

Onlangs toegevoegd

Geen items gevonden met de huidige filters

Meest gedownloade bestanden

 • pdf
  De route van school naar werk én verder + download
 • pdf
  Servicedocument-mbo-jongeren-ondersteuning + download
 • pdf
  In de schijnwerper: rode draden uit succesverhalen + download
 • pdf
  Actieplan Achterhoekse jongeren naar werk, school of zinvolle dagbesteding + download
 • pdf
  Duurzame samenwerking in RMC regio ‘West-Kennermerland’ + download
 • pdf
  Een intergrale aanpak voor kwetsbare jongeren in de gemeente Groningen + download
 • pdf
  Lelytalent zet talenten van kwetsbare jongeren centraal in Lelystad + download
 • pdf
  Maatwerk door actietafels in Roermond + download
 • pdf
  MatchMakers voor jongeren zonder startkwalificatie in Zuid-Holland Zuid + download
 • pdf
  Praktijk leren in Noord Oost Brabant + download
 • pdf
  Overzicht gelden jeugdwerkloosheid + download
 • pdf
  Brochure over Jongeren in een Kwetsbare Positie - Ministerie van SZW + download
 • pdf
  RMC manifest + download
 • pdf
  Aan de slag met nazorg - evaluatie pilots soepelere overgang naar werk - KBA Nijmegen + download
 • pdf
  Handreiking vavo - Ingrado, juni 2020 + download
 • pdf
  Uitbreiding servicedocument ‘Delen van persoonsgegevens tussen onderwijs en zorg’ met Arbeid + download
 • pdf
  Factsheet meerwaarde MDT voor gemeenten - maart 2022 + download
 • docx
  MDT Position paper (deels aanpasbaar aan eigen situatie) - maart 2022 + download
 • pdf
  Advies integratie aanpak MatchMakers + download
 • pdf
  Vragen en antwoorden n.a.v. webinar gegevensdeling 16 maart 2022 + download
 • pdf
  Presentatie Servicedocumenten Delen gegevens met arbeid 16 maart 2022 + download
 • pdf
  BPV-Handboek + download
 • pdf
  Presentatie workshop Wettelijke ruimte voor maatwerk binnen de BPV- ECIO, mei 2022 + download
 • pdf
  Workshop BPV en maatwerk afstemmen met je collega’s - Expertisepunt LOB, mei 2022 + download
 • pdf
  Aanpak jeugdwerkloosheid – Wat gebeurt er in de regio’s? - Ingrado, januari 2023 + download
 • pdf
  Verslag reflectiebijeenkomsten Van school naar werk - OCW/SZW, maart 2023 + download
 • pdf
  Ruimte in regels en passende BPV - MBO Raad / Kennispunt Passend Onderwijs MBO + download
 • pdf
  Presentatie Mentaal welzijn in het onderwijs - ECIO + download
 • pdf
  Presentatie Een internationale ervaring via Erasmus Plus - Erasmus + + download
 • pdf
  BPV-fit: hoe bereid je de student met een extra ondersteuningsvraag voor op stage? - Stichting Studeren & Werken op Maat + download
 • pdf
  Presentatie workshop Transitieroute - Graafschap College + download
 • pdf
  De Transitieroute in cijfers - Graafschap college + download
 • pdf
  Maatschappelijke kosten en baten Transitieroutes Gelderland - KBA Nijmegen + download
 • pdf
  Flyer Transitieroute + download
 • pdf
  Presentatie Waar heb je recht op in het mbo? - JOB en Ieder(in) + download
 • pdf
  Het goede gesprek met de student en het leerbedrijf - LOB + + download
 • pdf
  Workshop Klantreis - Midden Limburg + download
 • pdf
  Standaard monitor JiKP + download
 • pdf
  Onderzoek Kenmerken van effectieve interventies voor jongeren buiten onderwijs en/of arbeidsmarkt - Universiteit Tilburg + download
 • pdf
  MBO routekaart + download
 • pdf
  Routekaart van school naar werk voor mbo-studenten - Werkgroep mbo routekaart, januari 2021 + download
 • pdf
  De route van school naar werk én verder - Ingrado, december 2020 + download

AAankomende evenementen

+ meer evenementen