Jongeren 16-27

Praktijk & instrumenten

Onlangs toegevoegd

Geen items gevonden met de huidige filters

Meest gedownloade bestanden

 • pdf
  De route van school naar werk én verder + download
 • pdf
  Servicedocument-mbo-jongeren-ondersteuning + download
 • pdf
  In de schijnwerper: rode draden uit succesverhalen + download
 • pdf
  Actieplan Achterhoekse jongeren naar werk, school of zinvolle dagbesteding + download
 • pdf
  Duurzame samenwerking in RMC regio ‘West-Kennermerland’ + download
 • pdf
  Een intergrale aanpak voor kwetsbare jongeren in de gemeente Groningen + download
 • pdf
  Lelytalent zet talenten van kwetsbare jongeren centraal in Lelystad + download
 • pdf
  Maatwerk door actietafels in Roermond + download
 • pdf
  MatchMakers voor jongeren zonder startkwalificatie in Zuid-Holland Zuid + download
 • pdf
  Praktijk leren in Noord Oost Brabant + download
 • pdf
  Overzicht gelden jeugdwerkloosheid + download
 • pdf
  Brochure over Jongeren in een Kwetsbare Positie - Ministerie van SZW + download
 • pdf
  RMC manifest + download
 • pdf
  Aan de slag met nazorg - evaluatie pilots soepelere overgang naar werk - KBA Nijmegen + download
 • pdf
  De route van school naar werk én verder - Ingrado, december 2020 + download
 • pdf
  Handreiking vavo - Ingrado, juni 2020 + download
 • pdf
  MBO routekaart + download
 • pdf
  Routekaart van school naar werk voor mbo-studenten - Werkgroep mbo routekaart, januari 2021 + download
 • pdf
  Uitbreiding servicedocument ‘Delen van persoonsgegevens tussen onderwijs en zorg’ met Arbeid + download
 • pdf
  Factsheet meerwaarde MDT voor gemeenten - maart 2022 + download
 • docx
  MDT Position paper (deels aanpasbaar aan eigen situatie) - maart 2022 + download
 • pdf
  Advies integratie aanpak MatchMakers + download
 • pdf
  Vragen en antwoorden n.a.v. webinar gegevensdeling 16 maart 2022 + download
 • pdf
  Presentatie Servicedocumenten Delen gegevens met arbeid 16 maart 2022 + download
 • pdf
  BPV-Handboek + download
 • pdf
  Presentatie workshop Wettelijke ruimte voor maatwerk binnen de BPV- ECIO, mei 2022 + download
 • pdf
  Workshop BPV en maatwerk afstemmen met je collega’s - Expertisepunt LOB, mei 2022 + download
 • pdf
  Standaard_monitor JIKP_december_2019 + download
 • pdf
  Aanpak jeugdwerkloosheid – Wat gebeurt er in de regio’s? - Ingrado, januari 2023 + download
 • pdf
  Verslag reflectiebijeenkomsten Van school naar werk - OCW/SZW, maart 2023 + download

AAankomende evenementen

+ meer evenementen