Geoorloofd verzuim

Hoe ga je om met geoorloofd verzuim (ziekteverzuim en schorsing) onder de AVG?

Ziekte en schorsing vallen beiden onder geoorloofde afwezigheid. Nergens in de wet staat “je moet melden bij leerplicht”. Als je naar de instructies voor scholen kijkt bij het verzuimloket van DUO dan staat er: “Ziekteverzuim en schorsing vallen onder geoorloofd verzuim. Deze vormen van verzuim meldt u niet, tenzij u vermoedt dat er sprake is van ongeoorloofd verzuim”. Zie ook deze 'wizard' van DUO.

Wat te doen bij twijfels over ziekteverzuim?
Bij twijfels over ziekteverzuim van een jongere, moet de school eerst in actie komen. Zij kunnen bijvoorbeeld doorverwijzen naar de jeugdarts. Zie voor de werkwijze ook het instrument M@ZL.

Als ouders niet meewerken aan de verzuimaanpak van school (bv niet verschijnen op afspraken bij de jeugdarts en zich dus niet controleerbaar opstellen) informeert school de ouders dat zij de afwezigheid van de leerling gaan aanmerken als vermoedelijk ongeoorloofd verzuim, omdat zij niet hebben kunnen vaststellen dat het verzuim geoorloofd is.

De uren die de leerling vanaf deze melding aan ouders (eerder verzuim was immers ‘ziekteverzuim’) afwezig is worden als vermoedelijk ongeoorloofd verzuim genoteerd en kunnen worden gemeld bij leerplicht. Dat mag al bij 1 uur verzuim (via overig verzuim), uiteraard hoef je niet te wachten tot de wettelijke termijn van 16 uur in 4 weken is bereikt.

Veelgestelde vragen
Een aantal veelgestelde vragen rond geoorloofd verzuim en de AVG hebben we hieronder uitgewerkt. De AVG is niet leidend, we leggen uit hoe je bij geoorloofd verzuim AVG proof kunt handelen als leerplicht en school.

Meer over dit onderwerp

Alle vragen en antwoorden op een rij

Hier vind je de antwoorden op de meestgestelde vragen over (melden van) geoorloofd verzuim na de inwerkingtreding van…