Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS)

Een eenduidige aanpak en duidelijkheid over wie wat doet in welke fase helpt (langdurige) schooluitval voorkomen. Bekijk de animatie voor uitleg over de routes.

Bij de aanpak van schoolverzuim is het belangrijk dat snel stappen worden gezet om (langdurige) schooluitval te voorkomen. Een eenduidige aanpak en duidelijkheid over wie wat doet in welke fase helpt daarbij. Daarom is de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) ontwikkeld.

In deze animatie leggen we uit hoe het werkt.

 

Meer over dit onderwerp

Onderzoek: Leerplicht bekeken door schol...

Om schoolverzuim effectief aan te pakken is het van belang dat onderwijs en leerplicht samen optrekken. Niet pas…

Handreiking implementatie MAS

Om ervoor te zorgen dat de MAS bij leerplicht en ketenpartners bekend is, is het van belang de…

Zo organiseer je eenvoudig een workshop...

De Raad voor de Kinderbescherming, Ingrado, de PO-Raad en de VO-raad organiseerden mei 2018 gezamenlijk een workshop over…

MAS folder voor scholen

De aanpak van schoolverzuim begint op school met…

De MAS in Didactief

In Didactief, onafhankelijk vakblad voor leraren en leidinggevenden, onderzoekers en beleidsmedewerkers, van januari/februari 2018 staat een

Artikelen over de MAS in IM

In het Ingrado magazine van maart 2017 staat een artikel over de MAS. Het gaat in op de…

MAS

De MAS beschrijft in een stappenplan vier routes bij meldingen van ongeoorloofd verzuim: vrijwillige jeugdhulp, HALT-straf, dwang in…