Het bestuur

Het Bestuur 

Sinds 1 januari 2021 werkt Ingrado met een bestuurder. De bestuurder en de raad van toezicht is verantwoordelijk voor het beleid, de financiën en de kwaliteit van en de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging en het kenniscentrum. Hij of zij legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De bestuurder heeft de dagelijkse leiding en stuurt het team van Ingrado aan. Meer informatie over de rechtsbevoegdheid van Ingrado vind je in het bestuursregelement.