Programma Vakmanschap

Het doel van het programma Vakmanschap is de zelfontplooiing voor onze leden te stimuleren. Vakmanschap betekent ontwikkeling ín je functie, maar ook daarbuiten. Ontwikkeling als collega, als sparringpartner in het veld en als mens. Vakmanschap vraagt blijvend aandacht. We zetten in op een leven lang leren, met inhoudelijke verdieping, het bijhouden en borgen van kennis en het verstevigen van de positie van onze leden.

In het programma vind je opleidingen, trainingen, lezingen, zelftests en Ingrado activiteiten. Dit aanbod wordt gaandeweg ontwikkeld en uitgebreid, steeds in samenspraak met onze leden. Als trainingsonderdelen goed bevallen, programmeren wij ze opnieuw. Zo is er steeds voldoende aanbod voor iedereen die werkzaam is binnen het veld van leerplicht en RMC.

Ons aanbod is geclusterd naar thema, en per thema zie je het actuele opleidingsaanbod. Per onderdeel vind je informatie over het doel, het programma, de doelgroep, de duur, de data en de kosten. Ingrado vraagt per onderdeel een bijdrage in de kosten. Wij werken kostendekkend, zonder winstoogmerk. De kwaliteit staat voorop, evenals de aansluiting bij het veld van leerplicht en RMC.

Punten kwaliteitsregister 
In het programma Vakmanschap hebben we aansluiting gezocht bij het kwaliteitsregister voor leerplichtambtenaren en RMC-consultenten.

Een aantal opleidingen en trainingen uit Vakmanschap is geaccrediteerd. Dat betekent dat je hiermee ‘automatisch’ punten kunt behalen voor dit kwaliteitsregister. Bij het inschrijven voor opleidingen en trainingen kun je aangeven of je geregistreerd bent in het kwaliteitsregister. Gebruik hiervoor je inschrijfnummer. Uiteraard kun je ook voor niet-geaccrediteerde activiteiten punten halen. Deze activiteiten voer je dan zelf op in het register.

Kwaliteitscommissie

De kwaliteitscommissie bestaat uit leden van Ingrado die meedenken over het aanbod in het programma Vakmanschap van Ingrado. Bijvoorbeeld over inhoud en vorm, PR en marketing en de invulling van het programma op de korte en de lange termijn. De commissie komt 4 keer per jaar bij elkaar.