Rayoncontactpersonen

Ingrado werkt met zes rayons, verdeeld over 40 RMC-regio’s. Alle regio’s zijn lid van Ingrado. Het rayon is de schakel tussen landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen op het gebied van leerplicht en RMC.

De regio’s binnen het rayon worden vertegenwoordigd door een rayoncontactpersoon vanuit leerplicht en/of RMC. Rayoncontactpersonen (RCP) zijn de oren en ogen van Ingrado, richting de leden en naar Ingrado. We delen signalen en goede voorbeelden met elkaar tijdens de landelijke RCP-dagen, zodat we nog meer kunnen betekenen voor jongeren die het nodig hebben. Daarnaast organiseert elk rayon 1x per jaar een bijeenkomst met interessante lezingen en workshops.
 

Wil je ook rayoncontactpersoon worden?

Zie jij jezelf in de rol van RCP? Stuur dan een mail naar Carry Roozemond, bestuurder van Ingrado. Lees in het functieprofiel wat we van onze RCP vragen.

  • pdf Functieprofiel rayoncontactpersoon Ingrado + download