Artikel

Aandacht voor kinderarmoede

24 oktober 2023

De alliantie kinderarmoede, waarvan Ingrado net als veel gemeenten partner is, presenteerde onlangs de bevindingen van de Commissie Sociaal minimum.

Zoals we eerder al in dit onderzoek beschreven, kan armoede een oorzaak zijn van schoolafwezigheid en schooluitval. Leerplicht en Doorstroompunten hebben daarom ook op dit gebied een belangrijke adviserende en signalerende rol.

Bevindingen
De alliantie kinderarmoede, waarvan Ingrado net als veel gemeenten partner is, presenteerde onlangs de bevindingen van de Commissie Sociaal minimum. Met name gezinnen met kinderen hebben het zwaar. De Commissie stelt onder meer voor om de positie van kinderen te versterken door de kinderbijslag of het kindgebonden budget te verhogen. Vooral de bedragen voor oudere kinderen zijn nu ontoereikend.

De alliantie kinderarmoede roept haar partners op om de gevolgen van de armoedeproblematiek voor kinderen onder de aandacht te blijven brengen. Daarom ons verzoek aan jullie: blijf dit probleem ook in jouw gemeente adresseren!

> Lees de kamerbrief en het rapport van de Commissie

> Bekijk de presentatie van de bevindingen door de alliantie kinderarmoede

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.