Artikel

Manifest Doorstroompunt

8 december 2020

Ingrado heeft samen met haar leden het Manifest Doorstroompunt ontwikkeld

Eén regievoerder en afstemming van wet- en regelgeving om maatwerk mogelijk te maken, Dat is de droom die we vertaalden in het Manifest Doorstroompunt. Een groot deel van de jongeren bereidt zich via het onderwijs succesvol voor op zelfstandig functioneren op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Ongeveer 15 procent van alle jongeren heeft hier op enig moment hulp bij nodig (CBS, 2019). Hulp bij het vinden van passende zorg of het vinden van een opleiding of werk. Vaak spelen er ook andere moeilijkheden, zoals schulden of problemen thuis. 
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor passende hulp aan deze groep. In de praktijk blijkt dit lastig aangezien relatief veel jongeren problemen op meerdere leefgebieden hebben en daardoor te maken hebben met verschillende instanties en wettelijke kaders. Het is nodig een brede aanpak te ontwikkelen die dwars door alle wettelijke kaders heen gaat en ruimte geeft aan professionals om deze jongere te ondersteunen richting zelfstandigheid. 
Laat je inspireren door het Manifest Doorstroompunt dat Ingrado samen met haar leden ontwikkelde. Wij gaan ermee aan de slag want jongeren verdienen het.

Downloads

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.