Praktijkvoorbeeld

Een naadloze overgang van school naar werk

1 november 2020

Begeleiding jongeren in een kwetsbare positie

Met een sluitende aanpak jongeren in een kwetsbare positie beter begeleiden naar duurzaam werk? 'Maak de samenwerking persoonlijk en hou het klein. Vaak kan er dan meer dan eerst leek.’ Deze conclusie trokken samenwerkingspartners uit de zorg, overheid, school en bedrijfsleven. Met mooie voorbeelden en praktische tips maakten de partners een handreiking voor collega’s in de regio. Belangrijkste uitdagingen? Elkaar leren kennen, ontschotten van taken en financiering en de jongere in de regie op de eigen toekomst… Hoe dan, daar werd in het vraaggesprek op de Voor de jeugd dag 2020 op ingegaan….

https://www.youtube.com/watch?v=zi1ZlXalbjs&feature=youtu.be

Motie Kwint
Begin 2018 werd een motie van de Kamerleden Kwint en Özdil aangenomen betreffende de begeleiding van jongeren met een mbo-diploma niveau 1 en 2 bij hun start op de arbeidsmarkt. De ervaring leert dat studenten met een diploma op mbo-niveau 2 weliswaar over een startkwalificatie beschikken, maar dat dat geen garantie is voor een duurzame plek op de arbeidsmarkt.

In pilots in zeven regio's werkten partners uit onderwijs en gemeente samen om studenten te begeleiden naar een duurzame arbeidsplaats. Download hieronder de publicatie die Ingrado samenstelde.

Downloads

  • pdf
    De route van school naar werk én verder + download
Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.