Instrument

BPV-Handboek voor de begeleiding van mbo-studenten met extra ondersteuningsbehoefte

30 mei 2022

Het BPV-handboek is een hulpmiddel en naslagwerk voor professionals in het mbo die studenten met een extra ondersteuningsbehoefte te begeleiden in de BPV en kun je gratis downloaden. Het biedt informatie, overzichten, tips en handreikingen voor de begeleiding voor, tijdens en na de BPV.

In het kader van de ‘Verbeteragenda Passend Onderwijs mbo’ werken een groot aantal partners uit het passend onderwijsveld samen, om de begeleiding voor studenten met een extra ondersteuningsbehoefte tijdens de beroepspraktijkvorming (BPV) te verbeteren. Het ministerie van OCW  heeft Ingrado gevraagd om met die partners een BPV-handboek op te stellen waarmee BPV-begeleiders de student extra ondersteuning kunnen bieden. Dit handboek biedt praktische handvatten voor scholen om, samen met de student zelf én het leerbedrijf, de stage- of leerwerkperiode tot een succes te maken.

Het handboek bestaat uit acht hoofdstukken waarin aandacht wordt besteed aan welke extra ondersteuningsbehoeften studenten tijdens de BPV kunnen hebben en wat dit vraagt van de professionals. Vervolgens wordt er beschreven hoe maatwerk georganiseerd kan worden en worden hulpmiddelen aangeboden om de extra ondersteuningsbehoefte in kaart te brengen. In het volgende hoofdstuk worden alle fases in de BPV behandeld met tips en aandachtspunten, gevolgd door een hoofdstuk over praktische instrumenten en een hoofdstuk over allerlei manieren om hulp en voorzieningen aan te vragen. Vervolgens is er aandacht voor relevante wet- regelgeving rondom BPV en studenten met extra ondersteuningsbehoefte. Het BPV-handboek sluit af met een lijst van termen en afkortingen die uitgelegd worden en handige links.

Een goede BPV-begeleiding stelt studenten in staat hun opleiding succesvol af te ronden en een goede start te maken op de arbeidsmarkt. Dit BPV-handboek is bedoeld om juist de studenten die iets extra nodig hebben daarin te ondersteunen.

Downloads

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

Vraag en antwoord