Onderzoek

Wat zijn de ervaringen met RMC tot 27 jaar?

13 juli 2021

Ingrado sprak met 12 RMC-regio’s die de doelgroep jongeren hebben uitgebreid tot 27 jaar. Deze sessies leveren waardevolle input op voor de wetgeving die in voorbereiding is bij OCW om de rol van RMC uit te breiden naar 27 jaar.


Onderzoek RMC tot 27 Ingrado

 

OCW werkt aan een wetsvoorstel om de rol van RMC uit te breiden naar 27 jaar. Momenteel voeren 18 van de 40 RMC-regio’s al taken uit voor de doelgroep tot 27 jaar, onder andere het voeren van scholingsgesprekken, het bieden van begeleiding naar school en/of (leer)werk en het actief benaderen van jongeren.

Ingrado heeft in april 2021 in vier sessies de RMC-coördinatoren van 12 RMC-regio’s die actief zijn met de doelgroep tot 27 jaar bevraagd.

In het document RMC tot 27 jaar, dat je hieronder kunt downloaden, zijn de ervaringen van deze regio’s te lezen over deze doelgroep en delen zij wat goed gaat en wat zij graag (beter) geregeld zien in nieuwe wetgeving.

Downloads

  • pdf
    Onderzoek RMC tot 27 jaar - Ingrado juli 2021 + download
Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.