Artikel

Handhaving Leerplichtwet

19 januari 2021

Regelgeving en bevoegdheid

Regelgeving bij handhaving

Strafrechtelijke handhaving bij een overtreding van de Leerplichtwet komt regelmatig voor. De leerplichtambtenaar heeft een onderzoek verricht, heeft geprobeerd middels hulp het schoolverzuim te stoppen. Werkt dit niet  en blijft het schoolverzuim voortduren dan kan de leerplichtambtenaar overgaan tot het opmaken (of laten opmaken) van een proces-verbaal. Het gedrag moet wel verwijtbaar zijn.

In het geval van absoluut verzuim kunnen alleen de ouders/verzorgers of meerderjarig verklaarde jongeren verantwoordelijk worden gesteld. Is het gedrag verwijtbaar dan kan de leerplichtambtenaar met een BOA-bevoegdheid een proces-verbaal opmaken.
Een leerling vanaf 12 jaar is, naast de ouders en verzorgers, zelf verantwoordelijk voor het geregeld bezoeken van de school waar hij of zij staat ingeschreven. Zijn de leerling en/of de ouders verwijtbaar dan kan er een proces-verbaal worden opgemaakt.

De leerplichtambtenaar/BOA maakt namens het Openbaar Ministerie het proces-verbaal op. Richtlijnen voor het onderzoek en de afhandeling van het proces-verbaal staan opgenomen in de Methodische aanpak schoolverzuim (MAS).

Als een leerling als verdachte wordt aangemerkt zal de Raad voor de Kinderbescherming onderzoek doen om voor het Openbaar Ministerie een strafadvies te kunnen formuleren.

BOA-bevoegdheid
Een leerplichtambtenaar kan een BOA-bevoegdheid krijgen indien er wordt voldaan aan de voorwaarden die het Ministerie van Justitie heeft opgesteld in haar circulaire. In eerste instantie dient de leerplichtambtenaar een getuigschrift van de Boa Basis te halen . Aansluitend is voor domein 3 (Onderwijs) per 1 januari 2013 de nieuwe regelgeving voor Permanente Her- en Bijscholing (PHB) van kracht.

Dit betekent dat de Boa, die na 1 januari 2014 zijn akte verlengt, dit doet op basis van de 4 behaalde PHB onderdelen.

Na het doorlopen van de cyclus (4 onderdelen met voldoende resultaat afgerond ) wordt de akte van de Boa verlengd.

Voor meer informatie zie www.exth.nl

Bestuursrechtelijke handhaving
Sinds 2000 is het mogelijk om bestuursrechtelijk te handhaven in leerplichtzaken. Het instrument wat daarvoor geschikt is, is de last onder dwangsom.

Er zijn op dit moment 5 gemeenten in Nederland die hiermee werken. Gemeenten mogen hier hun eigen beleid opmaken en kunnen hierdoor sneller en directer reageren.
In de notitie Last onder dwangsom staat opgenomen hoe het werkt en hoe het ingezet kan worden.

De gemeenten die met dit instrument werken zijn overwegend positief.

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

GGerelateerde artikelen