Instrument

Onderwijs, zorg en de Leerplichtwet

1 januari 2015

Handreiking om onderwijs en zorg te combineren binnen de wettelijke kaders

Welke mogelijkheden zijn er binnen wet- en regelgeving om onderwijs en zorg te combineren? In de handreiking Onderwijs, zorg en de Leerplichtwet, die Ingrado samen met de Inspectie van het Onderwijs maakte, lees je wie er verantwoordelijk is en welk wettelijk kader van toepassing is. In deze handreiking is ook rekening gehouden met een wijziging in de Variawet van 1 augustus 2018.

Download de handreiking hieronder.

Ook de Kamerbrief over Onderwijs op een andere locatie dan de school is hier te downloaden.

 

Downloads

  • pdf
    De brief Onderwijs op een andere locatie dan school + download
  • pdf
    De Handreiking onderwijs, zorg en de Leerplichtwet + download
Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.