Artikel

10 tips voor samenwerking JGZ en leerplicht/RMC tijdens lockdown

28 januari 2021

Op 14 januari organiseerde Ingrado samen met het NCJ een online meet-up waarin de samenwerking van leerplichtambtenaren en Jeugdartsen en -verpleegkundigen (JGZ) ten tijde van de lockdown het onderwerp van gesprek was. Hoe werk je samen? Vind je elkaar wel in deze tijd en hoe zorg je dat je effectief en van toegevoegde waarde kunt zijn? Zijn er praktische hobbels? Samen sta je sterk, maar hoe doe je dat in de praktijk? Het bleek een thema te zijn dat leeft.

Er namen meer dan 90 jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en leerplichtambtenaren deel aan de bijeenkomst. In deze samenvatting kun je de belangrijkste tips en tricks terugvinden.

Ervaring eerste lockdown

Sinds 15 december zit ons land in een lockdown en zijn de scholen waarschijnlijk gesloten tot 9 februari. Dit heeft grote consequenties voor de praktische uitvoering van het dagelijks werk. Als professionals weten we als geen ander wat de gevolgen voor onze jeugd kunnen zijn. In de eerste lockdown kregen we hier al goed zicht op. De leerplichtambtenaren, RMC-begeleiders, jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen werkten samen aan het ondersteunen van de scholen in het omgaan met angst en het omgaan met coronaverzuim.

Uit een kort interview met de medewerkers van de JGZ en Leerplicht uit de regio Twente, bleek dat daar de contacten tussen elkaar al geïntensiveerd waren. Daaraan liggen ook heldere afspraken aan ten grondslag. Daar waar dit een ‘’grijs gebied’’ is, wordt laagdrempelig onderling afgestemd wie dit zou oppakken, dan wel om samen op te trekken.

Aanbevelingen

In de breakout rooms was er tijd om te inventariseren hoe de samenwerking tussen JGZ en Leerplicht nog beter kan. Hieruit kwamen verschillende aanbevelingen die we hebben samengevat in 10 gouden tips! Download ze hieronder.

Downloads

  • pdf
    10 gouden tips voor de samenwerking tussen JGZ en leerplicht - NCJ/Ingrado, januari 2021 + download
Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

GGerelateerde artikelen