Instrument

Handreiking en checklist aanwezigheidsbeleid

23 oktober 2023

School en de aanwezigheid op school doen er toe. Uit onderzoek blijkt dat kinderen maar zelden van de ene dag op de andere de school niet meer bezoeken. Schoolverzuim is een proces dat ook wel eens als “dropping out in slow motion” wordt omschreven. In de handreiking staat het bevorderen van aanwezigheid en de daarbij behorende registratie centraal. De checklist kan gebruikt worden als hulpmiddel om aanwezigheidsbeleid te maken of te toetsen.

De handreiking bestaat uit drie delen. Het eerste deel bestaat uit een theoretische onderbouwing van het belang van aanwezigheid van leerlingen op de school. Vervolgens worden tips en aanbevelingen gegeven om tot een goede aanwezigheidsregistratie te komen en te gebruiken. Tenslotte worden praktische voorbeelden van rapportages voor scholen gegeven. De losse checklist is beschikbaar voor het toetsen of opstellen van het beleid op aanwezigheid.

Bij de totstandkoming van deze handreiking is gebruik gemaakt van beschikbare literatuur, voorbeelden uit de praktijk van scholen en gemeenten en het handboek voor scholen zoals dat op de website van Ingrado staat.

Goed zicht op de aanwezigheid van leerlingen begint bij een goede registratie. Een goede registratie alleen volstaat niet. Het is van belang dat de juiste informatie in de registratie terecht komt en dat deze goed wordt verwerkt. Dat vraagt ook om heldere afspraken met alle betrokkenen. Deze documenten zijn hierbij een hulpmiddel die leerplichtambtenaren mee kunnen nemen naar de scholen maar is natuurlijk ook beschikbaar voor het onderwijsveld zelf.

Download de handreiking en checklist hieronder.

Downloads

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.