Artikel

Samenwerkingsovereenkomst gemeenten en Inspectie van het Onderwijs

10 oktober 2023

Gemeenten en de Inspectie van het Onderwijs slaan opnieuw de handen ineen om gezamenlijk het probleem van ongeoorloofd verzuim en voortijdig schoolverlaten aan te pakken.

Het doel is duidelijk: we willen ervoor zorgen dat zoveel mogelijk leerlingen in staat worden gesteld om een diploma of een startkwalificatie te behalen. In deze vernieuwde samenwerking zullen de leerplichtambtenaren van gemeenten (opnieuw) fungeren als de 'ogen en oren' van de inspectie, terwijl de inspectie haar formele toezichthoudende rol behoudt.

Krachten bundelen
Deze samenwerking is mogelijk geworden dankzij een wijziging in de Leerplichtwet 1969, waardoor gemeenten en de inspectie opnieuw de mogelijkheid hebben om gezamenlijke overeenkomsten te sluiten. Dit betekent dat de leerplichtambtenaren van gemeenten nu weer onderzoek kunnen uitvoeren bij scholen om ongeoorloofd verzuim te registreren en te melden.

Wij zijn ervan overtuigd dat deze nauwe samenwerking zal bijdragen aan het verminderen van het aantal vroegtijdige schoolverlaters en thuiszitters. Door de krachten te bundelen, zal de registratie en melding van ongeoorloofd verzuim verbeteren, wat vroege interventie mogelijk maakt.

Overeenkomst sluiten
Zowel de samenwerkende gemeenten, de inspectie als het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn overtuigd van het belang van deze samenwerking om ongeoorloofd verzuim en voortijdig schoolverlaten te bestrijden. Daarom hebben we gezamenlijk afspraken gemaakt over de voortzetting van deze samenwerking binnen de grenzen van de Leerplichtwet.

Heb je als gemeente interesse om een samenwerkingsovereenkomst te sluiten? Wil je meer informatie? Je kunt terecht bij de Inspectie van het Onderwijs, of stuur een mailtje naar info@ingrado.nl. Wij sturen je mail dan door naar de juiste persoon van de Inspectie.

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

Vraag en antwoord