Training/workshop

Online workshop 'Hoe werk ik met het Moreel Kompas?'

Meerdere data | Online via Microsoft Teams

Hoe werk ik met het Moreel Kompas? Volg nu de online workshop!

De bescherming van het recht op onderwijs en ontwikkeling brengt dilemma’s met zich mee. Hoe neem je je beslissingen in complexe casussen, waar zijn je keuzes op gebaseerd? Hoe weet je, kortom, of je het goede doet? Het moreel kompas biedt handvatten. 

In deze workshop van een uur vertelt Jurja Steenmeijer over nut en noodzaak van het moreel kompas voor leerplicht en RMC en hoe je ermee kunt werken. Jurja is als ethica werkzaam in het sociaal domein en geeft trainingen en workshops.