Training/workshop

Training ‘Het andere gesprek’

Donderdag 15 februari 2024 | BCN Utrecht, Daltonlaan 100, 3584 DJ

In het kader van project 'Wel in ontwikkeling'

Kom in gesprek over kansen op ontwikkeling voor jeugdigen zonder schoolinschrijving. Deze training richt zich op het verkennen van de mogelijkheden die er wél zijn.

De training is onderdeel van het project WEL in Ontwikkeling. Dit project sluit aan bij het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en wil nieuwe beweging creëren in situaties die zijn vastgelopen of waarin jeugdigen zich onvoldoende kunnen ontwikkelen. Het gaat om kinderen en jongeren met een vrijstelling van de Leerplichtwet op grond van artikel 5 onder a én voor jeugdigen die niet ingeschreven staan op een school en daar géén vrijstelling voor hebben (absoluut verzuim).

Ingrado is een van de projectpartners en biedt de training 'Het andere gesprek' aan voor professionals binnen gemeenten, het onderwijs en de jeugdhulp.  Alle jeugdigen hebben recht op onderwijs en ontwikkeling, ook als ze niet ingeschreven staan of een vrijstelling hebben.

Opbrengst van de training

Leerplicht is vaak als eerste aan zet om het contact te leggen met ouders van kinderen en jongeren die een vrijstelling hebben. De leerplichtambtenaar is degene die vanuit de wettelijke taak weet wie een vrijstelling 5 onder a heeft gekregen.

Na de training weet je hoe je met ouders van jeugdigen die niet ingeschreven staan of een vrijstelling hebben, een oplossingsgericht gesprek kunt aangaan. Je leert met ouders de mogelijkheden voor ontwikkeling te verkennen en te ontdekken wat daarvoor nodig is. Ook weet je om te gaan met weerstand.

Inhoud ‘Net even anders’

Vaak moet je als leerplichtambtenaar in een gesprek wat sturend zijn. De gesprekken in het kader van Wel in Ontwikkeling zijn net even anders. Jij leunt achterover en door de juiste vragen te stellen, benoemen ouders en jeugdigen zelf welke ontwikkelmogelijkheden zij zien. Je leert luisteren zonder verwachtingen en oordelen. Tevens krijg je praktische technieken aangereikt (de schaal- en wondervraag) uit het oplossingsgericht coachen om de ontwikkelvraag boven tafel te krijgen. 

De training wordt gegeven in kleine groepen van maximaal 14 deelnemers.

Waar
De training wordt gegeven op een locatie in Utrecht en duurt drie uur. Incompany kan de training ook worden aangeboden, mail naar info@ingrado.nl voor meer informatie.