Webinar

Webinar ontwikkelpaden (ministerie van SZW en Ingrado)

Donderdag 11 januari 2024 | Online via Microsoft Teams

Graag nodigen het ministerie van SZW en Ingrado je uit voor een digitale informatiesessie over de inzet op sectorale ontwikkelpaden voor kraptesectoren.

Sectorale ontwikkelpaden voor kraptesectoren
De ministeries van SZW en OCW brengen samen met brancheorganisaties van kraptesectoren landelijke sectorale Ontwikkelpaden tot stand en ondersteunen bij de implementatie in de 35 arbeidsmarktregio’s. Gestart is met een Ontwikkelpad kinderopvang, dat vanaf november beschikbaar komt. Hierna gaan we ook aan de slag met de sectoren bouw, techniek en energie, zorg, onderwijs, groen, facilitair en logistiek.

Doel van de sectorale Ontwikkelpaden is om in- en doorstroom te bevorderen van zowel werkenden als werkzoekenden via inzet van praktijkverklaringen en (mbo-)certificaten praktijkleren in het mbo. De Ontwikkelpaden kunnen daarmee ook nieuwe kansen bieden voor voortijdig schoolverlaters voor wie startkwalificatie (nog) niet haalbaar is. Deze inzet past naadloos in  het wetsvoorstel van school naar duurzaam werk.

Webinar
Tijdens de sessie informeren we je over wat de sectorale ontwikkelpaden inhouden en hoe de uitvoering in de arbeidsmarktregio’s eruit komt te zien. Uiteraard is er ruimte voor vragen. Ook gaan we graag met jullie in gesprek over de vraag hoe de doorstroompunten in de regio’s betrokken kunnen worden bij de implementatie en wat daarvoor nodig is.

Datum: donderdag 11 januari 2024
Tijdstip: 13.00 - 14.00
Waar: via Teams, je ontvangt uiterlijk één week voor het webinar een link
Voor wie: Voor iedereen die werkzaam is in en rondom het Doorstroompunt zoals Doorstroomcoaches, beleidsmedewerkers en Doorstroomcoördinatoren