Conferentie

Café over vrijstelling 5 onder b: leden voor leden

Eerder hebben we al aangekondigd dat we op 22 mei a.s een vrijstellingencafé organiseren. Dit café vindt plaats op 22 mei in Utrecht. We hebben gemerkt dat in de laatste tijd er veel vragen zijn over dit artikel. Ook tijdens onze webinars over vrijstellingen merken we dat met name dit artikel ook in de aandacht staat. Tijdens het café zullen een aantal gemeenten hun beleid/procedure presenteren rond dit artikel presenteren en toelichten. Ook is er de mogelijkheid om aan deze gemeenten vragen te stellen over hun beleid en de procedure.

De nadruk bij dit café ligt dus op het beleid en de procedures en niet op de casuïstiek. Daarnaast zullen we ook een aantal plenaire presentaties organiseren van onder andere de Inspectie van het Onderwijs over het Niet-Bekostigd Onderwijs (NBO).

Het programma voor deze bijeenkomst ziet er als volgt uit:

12.30 uur            Inlooplunch
13.00 uur            Start programma
16.15 uur            Einde programma en start napraten met een hapje en een drankje

Workshops
Na de plenaire presentatie, waarbij ook gelegenheid is om vragen te stellen, zijn er twee rondes waarin het RBL Zuid Holland Zuid, en de gemeenten Rotterdam en Barneveld hun beleid/procedures presenteren. De deelnemers aan het vrijstellingencafé kunnen daarmee kennis maken met twee van deze drie gemeenten/regio’s. Je kan in het aanmeldformulier je voorkeur aangeven.

We besluiten met een borrel waarin er ook de mogelijkheid wordt geboden om verder met elkaar over het onderwerp te praten en ervaringen uit te wisselen. De toegang tot het café is gratis en uitsluitend voor leden.

Heb je vragen over casuïstiek, dan kun je terecht bij onze Q&A of bij een volgend webinar. Tot de 22 mei!

Workshops voor deze conferentie:

Wij bieden de onderstaande workshops tijdens deze conferentie. De workshop-omschrijving vind je bij de downloads hieronder. Je kunt je voor deze workshops inschrijven via de rode inschrijfknop.

  • 'Vragen staat vrij, ook bij 5B!' - Gemeente Barneveld
  • 'Als je ouders richtingsbezwaar tegen het onderwijs hebben' - Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Zuid Holland Zuid (LVS ZHZ)
  • Gemeente Rotterdam

Downloads

  • pdf
    Workshopomschrijvingen Vrijstellingencafé + download