Artikel

Mega-onderzoek GUTS van start

24 oktober 2023

Na een groot tweedaags congres is het Growing Up Together in Society-consortium officieel begonnen. Onderzoekers van zeven universiteiten buigen zich de komende tien jaar over de vraag hoe jongeren opgroeien tot betrokken en veerkrachtige volwassenen.

Na een groot tweedaags congres is het Growing Up Together in Society-consortium officieel begonnen. Onderzoekers van zeven universiteiten buigen zich de komende tien jaar over de vraag hoe jongeren opgroeien als betrokken en veerkrachtige volwassenen.

Het consortium heeft als doel om nauwgezet in kaart te brengen welke factoren beïnvloeden hoe iemand opgroeit. Bijvoorbeeld in hoeverre gepest worden niet alleen de mentale, maar ook fysieke gezondheid beïnvloedt, wat de rol is van studiemaatjes in het behalen van academisch succes en wat de relatie is tussen armoede, kansenongelijkheid en mentale klachten. Maar ook: hoe online influencers een positieve rol kunnen spelen in de ontwikkeling van jongeren, bijvoorbeeld doordat ze het gesprek over mentale gezondheid toegankelijker maken. 

GUTS bestaat uit vijf onderzoeksprojecten, zogenaamde work packages, met elk een eigen onderzoeksteam en onderzoeksgroep.

> Lees meer over het onderzoek van het consortium

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.