Artikel

Samenwerkingsverbanden teleurgesteld over besluit Wiersma om te korten op bekostiging

21 februari 2023

Minister Wiersma (primair en voortgezet onderwijs) heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat hij een korting gaat toepassen op de budgetten van de samenwerkingsverbanden met een bovenmatige reserve. Netwerk LPO en de sectorraad samenwerkingsverbanden passend onderwijs vo vragen in een brief om meer zorgvuldigheid van de minister.

In februari 2021 zijn afspraken gemaakt over de afbouw van de reserves van samenwerkingsverbanden en vastgelegd in een ‘sectorplan’. De minister schrijft dat uit de definitieve jaarcijfers van 2021 blijkt dat de reserves van samenwerkingsverbanden passend onderwijs in 2021 met 29 miljoen euro geslonken zijn. “Dat is een stap in de goede richting, maar blijft wel flink achter bij geplande afbouw van 62 miljoen”, aldus minister Wiersma.

De samenwerkingsverbanden geven, in de brief die je hieronder kunt downloaden, aan dat o.a. door de effecten van corona, personeelstekort en het niet tijdig beschikken van de juiste cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) het lastig was op juiste wijze de financiële risico’s in te schatten.

Downloads

  • pdf
    Brief LPO en Sectorraad Samenwerkingsverbanden Voortgezet Onderwijs - februari 2023 + download
Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.