Artikel

Verschillen in Jeugdhulpgebruik

16 mei 2023

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceerde onlangs de voorlopige cijfers over jongeren met jeugdhulp. Daaruit blijkt dat er grote verschillen bestaan tussen gemeenten in het aandeel jongeren dat in 2022 jeugdhulp kreeg.

Landelijk gezien krijgt ruim 13 procent van de jongeren tot 18 jaar jeugdhulp. Per gemeente varieert het aandeel jongeren dat jeugdhulp ontvangt van minder dan 9 procent (bijvoorbeeld Rotterdam en Raalte) tot 15 procent of meer met uitschieters naar ruim 22 procent in Terneuzen en Tiel.

Het onderzoek gaat alleen over het gebruik van jeugdhulp. Het biedt geen inzicht in de behoefte aan jeugdhulp en het bestaan van wachtlijsten.

Bekijk de CBS-publicatie >

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.