Onderzoek

Webinar 14 april : mbo-opleidingen met een gunstige arbeidsmarktpositie

15 maart 2021

Ingrado organiseert op woensdag 14 april om 13.00 uur een webinar over dit unieke onderzoek, gegeven door Michel van Smoorenburg (UWV) en Jelle Zwetsloot (SEO)

In januari werd het onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van mbo-opleidingen gepubliceerd. Dit is een nieuw soort onderzoek op basis van microdata van CBS waarbij schoolverlaters over een langere tijd worden gevolgd. Aanvullend op dit onderzoek wordt in dit webinar ingegaan op de arbeidsmarktprognoses van SBB. 


Het onderzoek draagt bij aan de ondersteuning van jongeren bij het maken van een studie- en beroepskeuze op de toekomstige arbeidsmarkt. Natuurlijk is het van belang dat jongeren afgaan op eigen interesses en competenties, en kiezen wat ze leuk vinden om te doen. Maar het is ook belangrijk om te weten dat jongeren daadwerkelijk in die vakrichting aan de slag kunnen. Arbeidsmarktinformatie kan helpen om de juiste studie te kiezen en spijt achteraf te voorkomen.


Het onderzoek geeft aan dat opleidingen op niveau 3 en 4 een betere startpositie hebben dan opleidingen op niveau 2. Jongeren vinden sneller een baan, hebben een hoger loon en hebben vaker vast werk. Op alle niveaus hebben opleidingen in zorg en techniek meestal de beste arbeidsmarktpositie. Daarentegen hebben schoonheids- en haarverzorging en horeca de minst gunstige arbeidsmarktpositie. Studenten die de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) volgen hebben over het algemeen een betere arbeidsmarktpositie dan studenten die de beroepsopleidende leerweg (bol) volgen.

 

In het mbo-onderzoek worden meer dan 100 opleidingstypes met elkaar vergeleken. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de startpositie, maar ook naar de arbeidsmarktpositie 10 jaar na afloop van de studie. Dit toont het loopbaanperspectief van schoolverlaters. Zo wordt inzicht gegeven welke opleidingstypes op langere termijn de beste arbeidsmarktpositie hebben.


Voor RMC-trajectbegeleiders is het goed om de uitkomsten van dit onderzoek bekend te maken aan de jongeren die zij begeleiden bij het maken van een studie- en beroepskeuze. Immers, de meeste jongeren willen hun passie volgen maar willen ook graag aan de slag kunnen na het afronden van hun opleiding. Door een opleiding te kiezen waar een goede kans is op een baan na het behalen van een diploma, is het risico op uitval kleiner. SBB zal in de webinar ingaan op de kans op werk na afloop van een studie.


Voor de aanpak jeugdwerkloosheid is een gunstige startpositie op de arbeidsmarkt van belang aangezien een keuze voor een kansrijke sector logischerwijs meer kans geeft op een baan.  Initiatieven tot omscholing van werkloze jongeren zouden zich op de kansrijke opleidingen en beroepen moeten richten. Dit onderzoek geeft duidelijk weer welke opleidingen interessant zijn.


Datum: woensdag 14 april om 13.00 -14.30 uur. Aanmelden kan via deze link.


De onderzoeken kunnen helpen om de loopbaanoriëntatie en –begeleiding te verbeteren. Door de gespreksleider zal de verbinding worden gemaakt naar het voorkomen van schooluitval en de aanpak jeugdwerkloosheid.


Je kan het onderzoek vinden op werk.nl of de onderstaande bijlagen bekijken.


De arbeidsmarktpositie van mbo’ers bol en bbl 2
De arbeidsmarktpositie van mbo’ers bol 3 en 4
De arbeidsmarktpositie van mbo’ers bbl 3 en 4
De methodische toelichting

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.