Instrument

Ambtsinstructie

20 april 2022

Het format ambtsinstructie voor leerplicht/RMC is in april 2022 vernieuwd. Benieuwd naar wat er is aangepast? Je ziet het snel want alle wijzigingen zijn groen gemarkeerd.

Waarom een ambtsinstructie

Volgens artikel 16, lid 4 van de Leerplichtwet 1969 is aan het college van B&W opgedragen een instructie vast te stellen voor de medewerker leerplicht/RMC. Hierin wordt vermeld hoe de wettelijke taken die de gemeente zijn opgelegd moeten worden uitgevoerd.

Ook dient aangegeven te worden hoe overleg wordt gepleegd met de leerplichtambtenaren in de omliggende gemeenten en met welke instanties bij de uitvoering van de taken moet worden samengewerkt. Doel hiervan is om ervoor te zorgen dat leerplicht het karakter heeft van maatschappelijke zorg.

De instructie voor de medewerker leerplicht/RMC is opgesteld om de gewenste werkwijze met betrekking tot het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet en het beleid op het gebied van voortijdig schoolverlaten zo duidelijk mogelijk, en toegesneden op de situatie in de regio, vast te leggen.

De instructie kan worden aangepast aan de situatie in de regio en houdt rekening met de AVG, de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld, de Wet politiegegevens (Wpg) en de procedure rondom oproep en verhoor (HALT) proces-verbaal. Ook de wetswijziging inzake regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie zijn opgenomen in het format ambtsinstructie.

Downloads

  • docx
    Format ambtsinstructie leerplicht/RMC - Ingrado april 2022 + download
Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

GGerelateerde artikelen