Artikel

Interteach Edu Services / Stichting Passend Onderwijs

2 februari 2024

De rechter heeft het beroep van Interteach Edu Services/Stichting Passend Onderwijs ongegrond verklaard. De school heeft het ingestelde hoger beroep inmiddels ingetrokken.

Met de uitspraak van de rechter is komen vast te staan dat de Inspectie zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat Interteach Edu Services niet heeft voldaan aan het criterium dat de inrichting van de school een ononderbroken ontwikkelproces mogelijk maakt. Ook heeft de rechter geoordeeld dat, omdat bij Interteach Edu Services de lessen overwegend online plaatsvinden, de lnspectie zich eveneens terecht op het standpunt heeft gesteld dat daarmee niet aan het criterium 'dagschool' wordt voldaan.

Geen geldige inschrijving

Als consequentie kan nu ook worden vastgesteld dat een inschrijving bij deze school niet geldig in de zin van de Leerplichtwet is. Deze kinderen kunnen daardoor in uitzonderlijke gevallen als absoluut verzuimer worden gekenmerkt. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de situaties waarin de oude school, tegen het advies in, leerlingen toch hebben uitgeschreven, of wanneer er een overstap was van PO naar VO. Het advies was dat de oude school niet mocht uitschrijven, omdat er geen nieuwe inschrijving op een erkende school zou plaatsvinden. Het advies aan de leerplichtambtenaren is om zo snel als mogelijk het gesprek aan te gaan met ouders, jongere en school om samen te onderzoeken op welke wijze het recht op onderwijs het best geborgd kan worden. Dit betekent ook dat de leerling de school waarop hij/zij staat ingeschreven weer daadwerkelijk moet gaan bezoeken of dat ouders binnen een redelijke termijn een inschrijving op een erkende school moeten realiseren. Weigeren de ouders hieraan mee te werken, dan kan er handhavend opgetreden worden.

Inmiddels zijn de scholen van Interteach Edu Services overgedragen aan een andere stichting. De nieuwe naam is Stichting Passend Onderwijs (niet te verwarren met het Steunpunt Passend Onderwijs). De situatie blijft echter ongewijzigd. Ook de Stichting Passend Onderwijs is geen school in de zin van de Leerplichtwet (en heeft geen enkele relatie met het Steunpunt Passend Onderwijs). De inschrijving is, evenals bij Interteach Edu Services, niet geldig. De bovenstaande handelwijze blijft dan ook van kracht.

 

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

Vraag en antwoord