Artikel

Koninkrijksbeurs om studiesucces Caribische studenten te vergroten

24 januari 2023

Om het studiesucces van Caribische studenten te vergroten willen de vier landen van het Koninkrijk (Aruba, Curaçao, Nederland en Sint Maarten) een koninkrijkbeurs introduceren. Deze beurs moet het makkelijker maken voor Caribische studenten om een vervolgopleiding in Nederland te volgen.

Een student uit Aruba, Curaçao, Sint Maarten of BES-eilanden (Bonaire, Saba, Sint Eustastius) kan met een beurs van Erasmus+ naar alle Europese landen, behalve Nederland. De nieuwe koninkrijksbeurs moet deze situatie rechttrekken en de mobiliteit op mbo, hbo en wo-niveau mogelijk maken, zowel tussen de eilanden onderling als met Nederland.

Oriëntatiejaar
Voor veel Caribische studenten blijkt de overstap naar het vervolgonderwijs nu (te) groot. Om hen beter voor te bereiden op een opleiding op het hbo en de universiteit willen de vier landen bestaande initiatieven voor een pre-academic year bundelen en verder uitwerken in een ‘Caribbean academic orientation year’. Dit voorbereidingsprogramma van een jaar behelst zowel academische vaardigheden als het leven als student.

Betere aansluiting
Ook zal er onderzoek worden gedaan naar het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt omdat vervolgonderwijs in het Caribisch deel van het koninkrijk nu niet goed aansluit op die arbeidsmarkt.

Meer weten?
Lees voor meer informatie hier het volledige nieuwsbericht.

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.