Onderzoek

Onderzoek naar geoorloofd schoolverzuim Zuid-Kennemerland

24 oktober 2023

Het Kohnstamm Instituut voerde in opdracht van het samenwerkingsverband passend voortgezet onderwijs in Zuid-Kennemerland een onderzoek uit naar geoorloofd verzuim.

Van de thuiszitters in de regio zijn de meeste leerlingen geoorloofd absent. Ziekgemeld door één van hun ouders en uiteindelijk al drie maanden niet op school geweest. Consulenten van het samenwerkingsverband passend voortgezet onderwijs in Zuid-Kennemerland, kwamen dit in hun werk steeds vaker tegen. Het was de aanleiding voor een onderzoek naar geoorloofd schoolverzuim.

Het onderzoek toonde aan dat geoorloofd schoolverzuim, zoals bijvoorbeeld ziekte het grootste gedeelte van het totale verzuim beslaat. Onderzoekers hebben daarbij ook gebruik gemaakt van het Response to Intervention model (RtI) van Kearney en Graczyk (2014). Ook Ingrado hecht belang aan dit model bij het verkrijgen van inzicht in de aanwezigheid van leerlingen op de school.

Wanneer er wordt uitgegaan van het RtI model “dan valt op dat het totale verzuim op de scholen erg hoog ligt. Bij geoorloofd verzuim is er slechts bij 61% van de leerlingen sprake van een goede aanwezigheid. Bij gemiddeld 14% van de leerlingen is er sprake van problematisch verzuim. De verschillen tussen scholen zijn echter groot.” (Karssen et al., 2023:3).

Past in beeld
Deze uitkomsten staan niet op zichzelf. Al eerder wezen onderzoeken van het KBA (2021) ook al op een hoog geoorloofd verzuim. Al met al toont dit onderzoek wederom aan hoe het belangrijk is om aanwezigheid van alle leerlingen in beeld te krijgen.

Belangrijke aanbevelingen in het rapport benadrukken het belang van een goede aanwezigheidsregistratie, een gezamenlijk aanpak en een goede samenwerking tussen ouders en scholen.

Je kunt het hele onderzoek Grip op geoorloofd verzuim hieronder downloaden.

Downloads

  • pdf
    Grip op geoorloofd verzuim - Samenwerkingsverband vo Zuid-Kennemerland + download
Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

GGerelateerde artikelen