Instrument

Roadshow ondersteunt implementatie methodisch handelen

29 augustus 2023

Ingrado is dit najaar bij verschillende regio’s te gast om de implementatie van methodisch handelen aan de hand van de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) of de routekaart Doorstroompunt inhoudelijk te begeleiden.

Bij alle bijeenkomsten gaan we in op de implementatie van methodisch handelen en de samenwerking met diverse netwerkpartners. Er wordt gesproken over de rol van de leerplichtambtenaar en de rol van de doorstroomcoach in het sociaal domein. Vaak wordt het werken met het moreel kompas daaraan gekoppeld en komen de mogelijkheden die registratie in het KRSD biedt aan de orde.

Meer weten?

Heb je ook interesse om in jouw regio een dag of dagdeel te organiseren en met elkaar en/of met ketenpartners in gesprek te gaan over de positie van de leerplichtambtenaar in het sociaal domein, of over de uitgangspunten van methodisch handelen, danwel het moreel kompas. Laat het ons dan weten via
info@ingrado.nl.

We stellen dan samen met jouw regio een programma op waarin we naar behoefte onderwerpen terug laten komen. Samen met jullie zorgen we voor een interactieve bijeenkomst. In 2023 staat de agenda al aardig vol, maar we plannen graag met jullie verder in 2024.

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

GGerelateerde artikelen