Instrument

Verzuim in het Primair Onderwijs - instrumenten

1 december 2020

Overzicht van handreikingen, handboeken en begrippenkaders

Download veelgezochte documenten over onder meer M@ZL, ziekteverzuim en schoolverzuim en de Leerplichtwet. Mis je iets? We horen het graag.

Schoolverzuim en de Leerplichtwet
Dit handige overzicht maakte Ingrado in het kader van een serie voorlichtingsbijeenkomsten over melden van verzuim. Het overzicht is bedoeld voor (medewerkers van) scholen voor primair onderwijs en geeft uitleg over de Leerplichtwet en melden van verzuim bij DUO.

Handboek M@ZL: omgaan met ziekteverzuim
Met M@ZL (Medische advisering ziekgemelde leerlingen) is er structureel aandacht voor kinderen die afwezig zijn wegens ziekte. Door tijdig de achterliggende problematiek in kaart te brengen kunnen de school en de jeugdarts de juiste (medische) zorg en ondersteuning organiseren. M@ZL is wetenschappelijk onderbouwd en getest in de praktijk (zie ook het oordeel M@ZL op het vo en het oordeel M@ZL op het mbo van de Erkenningscommissie Interventies).

Downloads

  • pdf
    Download Schoolverzuim en de Leerplichtwet + download
  • pdf
    Download de integrale aanpak volgens M@ZL van ziekteverzuim op het voortgezet onderwijs + download
  • pdf
    Download de integrale aanpak volgens M@ZL van ziekteverzuim op het Middelbaar Beroepsonderwijs + download
Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

GGerelateerde artikelen