Artikel

Extra inzet op samenwerking bij aanpak jeugdwerkloosheid

1 december 2020

Het kabinet richt zich in het laatste herstel- en steunpakket op het voorkomen van langdurige werkloosheid en oplopende jeugdwerkloosheid. Deze week ging de Kamerbrief voortgang uitwerking aanvullend sociaal pakket naar de Tweede Kamer met daarin de verdeling van de middelen en een toelichting hierop. De grootste investering wordt gedaan in langer doorleren in het onderwijs en/of de praktijk. Gemeenten en scholen ontvangen budget om jongeren langer in het onderwijs te houden, nazorg te geven en te ondersteunen naar werk.

De specifieke uitkering voor RMC-regio’s voor de aanpak van jeugdwerkloosheid is inmiddels gepubliceerd.  Deze uitkering is bedoeld om de RMC-functie te versterken. Hierbij kan worden ingezet op zowel nieuwe- als oude vsv-ers betreffende in beeld brengen en het begeleiden naar onderwijs en/of werk.

Om jongeren in de regio te begeleiden naar vervolgonderwijs of werk kan gebruik worden gemaakt van verschillende generieke budgetten uit het steun- en herstelpakket. Dit zijn de extra middelen voor gemeentelijke dienstverlening, voor aanvullende crisisdienstverlening door regionale mobiliteitsteams en voor bij- en omscholing via praktijkleren in het mbo.

Drie maatregelen
In aanvulling hierop is budget vrij gemaakt om specifiek schoolverlaters, die door de crisis relatief hard geraakt worden, te ondersteunen naar vervolgonderwijs of werk. Dan gaat het om jongeren die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten uit het praktijkonderwijs (pro), uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) of door voortijdig schoolverlaten (vsv) maar ook om jongeren uit het mbo die een moeilijke start op de arbeidsmarkt hebben vanwege bijvoorbeeld hun opleidingsrichting of niet-westerse migratieachtergrond.

De Rijksoverheid gaat regio’s ondersteunen bij de verdere vormgeving van hun aanpak en kennisuitwisseling. Gemeenten en scholen worden gevraagd om gezamenlijk invulling te geven aan de drie maatregelen om schoolverlaters te ondersteunen naar vervolgonderwijs of werk:

  • begeleiding in het laatste schooljaar
  • ondersteuning naar werk eventueel in combinatie met bij- of omscholing
  • nazorg.

Met de organisatie van regionale werktafels en de extra middelen voor de aanpak jeugdwerkloosheid wil het kabinet meer regio’s aansporen om een volgende stap in de samenwerking te zetten.

Meer weten? Download hieronder het overzicht van de bedragen van de uitwerking van het sociaal pakket t.a.v. de aanpak jeugdwerkloosheid.

Downloads

  • pdf
    Overzicht gelden jeugdwerkloosheid + download
Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.