Artikel

RBL West-Brabant aan de slag met de routekaart RMC

6 december 2022

Op 22 november was Ingrado te gast bij RBL West-Brabant om een workshop te verzorgen over de routekaart voor RMC. De workshop is onderdeel van het implementatietraject.

Tijdens de interactieve workshop zijn we aan de hand van de routekaart in gesprek gegaan over de ontwikkelingen op het gebied van RMC, en de samenwerking met elkaar en met de ketenpartners in de regio.

De routekaart is bedoeld als handreiking en hulpmiddel bij de uitvoering van de RMC taken. Het doel van deze bijeenkomst was: elkaar te inspireren en kennis met elkaar te delen.

 

Medewerkers van RBL West-Brabant bespreken de Routekaart RMC tijdens de workshop van Ingrado, brancheorganisatie voor leerplicht en RMC

 

Daarnaast is er met elkaar gesproken over hoe de samenwerking in de regio verbeterd kan worden, in het kader van het recht op onderwijs en ontwikkeling van de jongeren.

Ingrado heeft een toelichting gegeven op de routekaart voor RMC. Daarin zijn de landelijke ontwikkelingen rondom RMC meegenomen en besproken. Vervolgens hebben de deelnemers met elkaar de huidige werkwijze in de regio op papier uitgewerkt, waarbij met nieuwsgierigheid is gekeken naar elkaars manier van werken. Op deze manier zijn de verschillen qua werkwijzen in de verschillende fases van de routekaart duidelijk geworden.

Aan de hand hiervan kan deze regio aan de slag met de verdere uitwerking van een eenduidige werkwijze. Het was een inspirerende en vruchtbare bijeenkomst waar voldoende input is opgehaald om de vervolgstappen te kunnen zetten.

Lijkt het jou ook interessant om dit traject met je regio op te starten, meld je dan via info@ingrado.nl, zodat we met je in gesprek kunnen gaan over de mogelijkheden.

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.