Artikel

Staat van Onderwijs toont zorgelijke cijfers

16 mei 2023

Ruim 33.000 studenten stopten vorig jaar met hun mbo-studie zonder een diploma behaald te hebben. De stijging van de ongediplomeerde uitstroom doet zich voor op alle niveaus.

Vorig maand lieten de cijfers voortijdig schoolverlaten een forse stijging zien in het aantal jongeren die zonder diploma het onderwijs verlieten. De Onderwijsinspectie maakt in de Staat van het Onderwijs de cijfers bekend van studenten die stopten met de mbo-studie en voerde hier een analyse op uit.

Stijging op alle niveaus
In totaal verlieten ruim 33.000 jongeren zonder diploma de mbo-school. Op niveau 2 beëindigde 41 procent van de studenten ongediplomeerd de opleiding (vorig jaar 38,5 procent). Op niveau 3 was er een stijging van 18 naar 21 procent. En niveau 4 steeg van 15 naar 18 procent.

Niveau 2
De hoge ongediplomeerde uitstroom op niveau 2 is al langer een zorg. Vooral BOL-studenten verlaten vaak de opleiding zonder diploma (50 procent). Onder BBL-studenten ligt deze uitstroom op 36 procent.

OCW heeft extra financiering beschikbaar gesteld voor het niveau 2 onderwijs. Zoals te lezen in de Werkagenda mbo 2023-2027 wil het mbo een daling realiseren door de begeleiding in het onderwijs te versterken, met name van niveau 2 studenten.

Migratieachtergrond
Bij jongeren met een migratieachtergrond is de ongediplomeerde uitstroom zo’n 10 procent hoger dan bij jongeren zonder zo’n achtergrond. Hierbij is een duidelijk verband te zien tussen de hoogte van het ouderlijk inkomen en de ongediplomeerde uitstroom: 13 procent van de studenten met ouders uit de hogere inkomensgroep tegen 30 procent bij studenten met ouders uit de lagere inkomensgroep vallen voortijdig uit.

OCW werkt momenteel aan een aanvalsplan om voortijdig schoolverlaten te voorkomen en terug te dringen. In de Kamerbrief van maart werden de nasleep van corona en de krappe arbeidsmarkt als voornaamste redenen genoemd van de stijging van het aantal voortijdig schoolverlaters.

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

GGerelateerde artikelen