Artikel

Veel belangstelling voor workshop routekaart RMC

18 mei 2021

Samen met de beroepspraktijk heeft Ingrado de routekaart voor RMC ontwikkeld, een methodische werkwijze voor RMC die aansluit op de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS). Op 17 mei was er weer een workshop over de routekaart. Heb jij ook belangstelling voor deze workshop?

Op 17 mei was er tweede workshop methodische routekaart voor RMC. Ook deze keer was er weer grote belangstelling voor de workshop. Waar de eerste keer 100 deelnemers waren, waren er deze keer 70 deelnemers. We zijn ontzettend blij met de grote deelname, want dit benadrukt de behoefte aan de routekaart.

Ontwikkeld vanuit de praktijk
In de periode van september tot december 2020 heeft Ingrado met het veld de routekaart voor RMC ontwikkeld. De routekaart beschrijft een methodische werkwijze voor RMC en sluit aan op de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) die in 2017 is ontwikkeld voor leerplichtige kinderen en jongeren. De routekaart voor RMC heeft betrekking op jongeren van 18 tot 23 jaar en indien mogelijk tot 27 jaar. 

Borging kwaliteit
De routekaart is bedoeld als handreiking, een hulpmiddel bij de uitvoering van de taken van de RMC. Het is een methodische beschrijving die je ondersteunt bij het waarborgen van de kwaliteit in de aanpak van schoolverzuim, schooluitval of maatschappelijke uitval. Zo dragen we bij aan een resultaatgerichte begeleiding voor alle jongeren in de RMC doelgroep. 

Interesse in de workshop?
Kon je beide keren niet aanwezig zijn, maar heb je wel belangstelling voor deze workshop, dan kun je de opname opvragen via info@ingrado.nl.

Daarnaast zijn we bereid om bij jullie team of regio aan te sluiten om nogmaals deze workshop te verzorgen of om het gesprek met elkaar te hebben over RMC en deze routekaart.

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

GGerelateerde artikelen