Praktijkvoorbeeld

Aanpak thuiszitters Noord-Kennemerland

9 november 2020

Handelingsgericht samenwerken voor (dreigende) thuiszitters

Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland heeft een projectleider aangesteld voor de aanpak van thuiszittende leerlingen. Ze werken met een handelingsgerichte aanpak schoolverzuim waarbij de rollen in de integrale aanpak duidelijk zijn verdeeld. 


 

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

Vraag en antwoord