Artikel

Blog Corien van Starkenburg: Met het oog op ontwikkeling

7 februari 2023

Wat is er nodig om je optimaal te kunnen ontwikkelen? De rapporten die verschenen over de toenemende armoede en de effecten daarvan op kinderen en jongeren zijn alarmerend.

Armoede zorgt niet alleen voor een lege maag op school, het leidt ook tot stress en onzekerheid. Beide staan leren en ontwikkelen in de weg. Vorige week hoorde ik een radio-uitzending naar aanleiding van het rapport van de Kinderombudsman en de Nationale ombudsman over uithuiszettingen. Daarin kwam onder anderen een directeur van een basisschool aan het woord die vertelde dat het gezin van een van haar leerlingen binnen 8 dagen uit huis gezet zou worden. Een oplossing was niet in beeld. De ombudsman heeft wat mij betreft gelijk: géén uithuiszettingen als er kinderen bij betrokken zijn. Altijd op zoek naar andere hulp, naar andere oplossingen.

Armoede kan er ook toe leiden dat jongeren eerder gaan werken, soms zonder startkwalificatie. Zo dragen zij bij aan het gezinsinkomen. Ook dit vormt een bedreiging voor de ontwikkeling want we weten dat een startkwalificatie een betere startpositie biedt op de arbeidsmarkt. Hoe kunnen we deze jongeren bereiken en ondersteunen zodat ze keuzes kunnen maken die een kansrijke toekomst mogelijk maken? Laten we in elk geval altijd in ons achterhoofd houden dat armoede een oorzaak kan zijn van schoolverzuim en schooluitval. En dat gegeven meenemen in onze benadering en aanpak.

Om je te kunnen ontwikkelen is vooral ook aandacht en begeleiding nodig, het liefst tot je goed geland bent op een kansrijke plek. In België stelde een parlementslid van de sociaaldemocratische partij Vooruit voor de leerplicht te verlagen van 18 naar 16 jaar om zo schooluitval terug te dringen. Dit leidt uiteraard tot veel reacties van onder anderen schooldirecteuren en onderwijsdeskundigen, waarin vooral opvalt dat ook bij onze buren het onderwijssysteem ter discussie gesteld wordt. Dat zou er de oorzaak van zijn dat jongeren gedemotiveerd de school voortijdig verlaten. Dan is onze kwalificatieplicht als verlenging van de leerplicht zo gek nog niet. 16- en 17-jarigen die een startkwalificatie hebben behaald, kunnen aan het werk. Je verder ontwikkelen in de praktijk is voor sommige jongeren een betere optie dan leren tussen de vier muren van een school.

En na het 18e levensjaar laten we jongeren die ons nodig hebben nog steeds niet los. We doen er met elkaar alles aan om (kwetsbare) jongeren te ondersteunen naar opleiding of passend werk. Hoe mooi is het dat we vanuit RMC jongeren tot 23 jaar en, mits de Tweede Kamer instemt, zelfs tot 27 jaar blijven begeleiden in hun ontwikkeling. Op weg naar een goede toekomst en levenslang leren.

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.